MMS A CSODÁLATOS ÁSVÁNYI ANYAG A 21. SZÁZADBAN

Az MMS nem gyógyszerkészítmény, hanem ásványianyag-kiegészítés, amelyet a teljes immunrendszer turbójaként használnak. Az immunrendszer erősödik a betegségekkel és a kórokozókkal szemben.

images_1.jpg

A Nátrium-klorit kémiai hatásának elvei, további tények laikusoknak és tudósoknak

A klór-dioxid az emberiség rendelkezésére álló leghatékonyabb szer, amely elpusztítja a baktériumokat, kórokozókat, vírusokat, penészgombákat, parazitákat és minden betegséget okozó mikroorganizmust. 

Semmilyen gáz, erős ipari sav, rovarirtó vagy más vegyszer nem irtja a kórokozókat úgy, ahogy a Nátrium-klorit. Azon kevés vegyszerek közé tartozik, amelyek legyőzik az anthraxot (lépfenét) is. Ezt az anyagot ma végre felhasználhatjuk a fertőzések kezelésére. 

Nem véletlen, hogy a klór-dioxid egyike azon két erős szernek, amelyeket az immunrendszerünk maga állít elő, hogy legyőzze a fertőzéseket, az „áruló“ gyilkos sejteket, és hogy semlegesítse a különféle mérgeket.

A legfontosabb dolog, amit a klór-dioxidról tudni kell, az, hogy kémiailag miben különbözik a kloridtól, mint amilyen például a konyhasó. A konyhasó és a klór-dioxid is tartalmaz klórt, de megfelelő használat esetén az emberi szervezet számára nem mérgezőek.

Talán tudja, hogy ha ismerünk egy természetes anyagot, amely képes a vírusokat elpusztítani, ilyen anyagot laboratóriumi körülmények között nem lehet előállítani, amelynek hasonló tulajdonsága lenne.

 Olyan gyógyszerek, amelyek kiirtanák a vírusokat, nem léteznek. Például, ha vírusos tüdőgyulladással kórházba kerül, az orvosok nem tudnak önnek olyan szert adni, amely megsemmisítené a vírusokat. Baktériumölő szert, amely elpusztíthatja azokat a baktériumokat, amelyek vírusokkal társultak, bármikor kaphat, de hatásos antivirotikum nem áll rendelkezésükre. 

 

A klór-dioxid egy gáz, amely egy ásványi keverékből, nátrium-kloritból keletkezik (ez kémiai keverék, de ásvány is). Ez a gáz már majdnem száz éve irtja megbízhatóan a vírusokat és más ismert kórokozókat a kórházi folyosókon, vágóhidakon, zöldségraktárakban és az utóbbi időben az emberi testben is.

A klór-dioxidot már 70 éve használják a vízművek az ivóvíz fertőtlenítésére anélkül, hogy ezzel elpusztítanák a hasznos baktériumokat. A klór-dioxid eme tulajdonsága messze az összes többi vegyszer elé helyezi, mivel semmilyen módon nem árt az emberi testnek, sem a barátságos baktériumoknak, amelyekkel a test szimbiózisban él.

Ahhoz, hogy valaki megértse a klór-dioxid alaptulajdonságait, valamennyire ismernie kell a kémiát. Az oxidáció egy mechanizmus, amely a szervezetünkben előforduló kórokozók többségét elpusztítja.

A legfőbb, de nem egyetlen oxidálószer a szervezetben az oxigén. Túl erős oxidálószerek használata veszélyes lehet. Az egyes oxidálószerek oxidáló képessége elektromos potenciáljuk által adott, amit millivoltokban fejezünk ki. Összehasonlításképpen a legerősebb, emberi szervezetben használt oxidálószer az ózon, amelynek potenciálja 2070 millivolt. A hidrogén-peroxid oxidációs potenciálja 1800 millivolt, az oxigéné 1300 millivolt, míg a klór-dioxidé 950 millivolt (tehát az összes közül a legkevesebb). 

Mindegyik oxidálószer esetében tudjuk nemcsak azt, hogy mit oxidálhatnak, hanem azt is, hogy mit nem. Ezt a tulajdonságukat az oxidációs potenciáljuk határozza meg. Az emberi testet az oxigén felhasználására „tervezték“, mivel az oxidációs potenciálja a legmegfelelőbb az élet megtartására. Sok anyagot oxidál, de a potenciálja nem elegendő ahhoz, hogy mindet oxidálni tudja. Bizonyos körülmények között az oxigén káros a szervezetre: ha valaki túl sokáig tiszta oxigént lélegez be, károsodhat a tüdeje; ha túl sokáig tartózkodik túlnyomásos kamrában (ahol körülötte nyomás alatt tartott oxigén van), sok más testrésze is károsodhat. Régóta ismert, hogy az oxigén az öregedés egyik kiváltója, és hogy ez ellen a test antioxidánsok termelésével védekezik. Sok antioxidánst tablettaként árusítanak, amelyek segítik megelőzni az oxigén által okozott károkat.

 

Ahogy már említettem, ezzel ellentétben a klór-dioxid oxidációs potenciálja csupán 950 millivolt. Nem képes oxidálni semmilyen, a szervezethez tartozó szervet, ahol sem a vérben, sem a sejtekben, sem a szövetekben nem okoz kárt. Természetesen bármely más anyaghoz hasonlóan (mint pl. só, víz) a klór-dioxid is ártalmas lehet, ha túladagolják. A fertőzés legyőzéséhez szükséges klór-dioxid mennyisége 100-szer kisebb annál a szintnél, ami már kárt okozna.

Erről saját maguk is meggyőződhetnek. A vas rozsdásodása oxidálódás eredménye, de dacára annak, hogy a klór-dioxid erős oxidálószer, az oxidációs potenciálja túlságosan alacsony ahhoz, hogy ilyesmire képes legyen. Tegyen egy szöget oxigénnel dúsított vízbe, majd klór-dioxiddal dúsítottba. A kísérletet bármely kémikus be tudja mutatni. Láthatja, hogy a klór-dioxid – ellentétben az oxigénnel – jóformán „hozzá se nyúl“ a szöghöz. Ugyanez történik az emberi testen belül. A klór-dioxid a testben nem oxidál bizonyos anyagokat úgy, ahogyan nem oxidálja a vasat, viszont könnyűszerrel elbánik a kórokozókkal.

 

Ha konyít valamelyest a kémiához, valószínűleg ismeri az oxidációs potenciál kifejezést (redox potenciál).

Most már tudjuk, hogy a klór-dioxid miért nem árthat a szervezetnek. De akkor miért öli meg a kórokozókat?

Mi az oxidáció, és miért csak a kórokozókat pusztítja?

Hogy megismerhessük az oxidáció folyamatát, tudni kell, hogy minden részecskét az univerzumban elektronok tartanak össze. Amint egy anyagból eltávolítjuk az elektronokat, az szétesik és lényegében megsemmisül. Más szemszögből nézve az elektronokat tojáshéjnak is tekinthetjük, amely egy molekulát ölel körül és tart egyben. A feljebb említett oxidációs potenciál a vonzóerő mértékére utal, amellyel az oxidálószernek az elektronokra kell hatnia, amelyek valamilyen anyagot tartanak egyben. Nem nehéz elképzelni, hogy minél nagyobb a (millivoltokban mért) feszültség, annál nagyobb erő hat az idegen elektronokra.

Vannak bonyolultabb oxidációs folyamatok is. Ha például valamilyen anyagot klór oxidál, klórozásról beszélünk. Ebben az esetben az oxidált anyagban az elektronok elrendeződése megváltozik, a klór egyesül az oxidált anyagokkal és így más anyagok keletkeznek. Némely esetekben rákkeltő vegyületek jönnek létre; ez történik az ivóvíz-tisztítókban is. A klór-dioxiddal történő oxidáció folyamata teljesen más. Magához vonzza az elektronokat, semmivel sem egyesül, és a folyamat során megsemmisül. Sem a megsemmisült anyag, sem a klór-dioxid nem hagy hátra semmilyen új kémiai vegyületet. A klór új anyagok létrehozásával öli meg a mikroorganizmusokat, a klór-dioxid azonban a likvidálás után nem hagy hátra semmit.

 

A klór-dioxid kémiai képlete ClO2. Ebből megtudhatjuk, hogy ez egy molekula, amely egy atom klórból (Cl) és két atom oxigénből áll (O2). A klór-dioxid az egyik leggyengébb oxidálószer, amelynek oxidációs potenciálja csak 950 millivolt. A reakció során mindkét oxigénatom semlegessé válik – elvesztik oxidációs potenciáljukat és ezzel együtt oxidáló képességüket. Ugyanaz a helyzet, mint az oxigénnel a szén-dioxid (CO2) esetében.

 

A klór-dioxid egyik csodálatos tulajdonsága a speciális összetétele, ami rendkívül magas kapacitást kínál fel. Az oxidációs potenciálja gyenge, viszont kapacitásának köszönhetően akár 5 elektront is eltávolíthat egy megfelelő anyagból (az oxigén olyan, mint egy nagy kaliberű, egylövetű puska, a klór-dioxid pedig, mint egy kis kaliberű golyószóró). A klór-dioxid minden egyes ionja akár 5 elektront is képes elvonni abból az anyagból, amit éppen oxidál, mialatt az oxigén csak kettőt. A klór-dioxid egyetlen ionja akár 5 molekulát is megsemmisíthet, többet, mint bármely más oxidálószer. Viszont az emberi testben csak a mikroorganizmusokat és a nehézfém alapú kémiai vegyületeket oxidálja. Ez paradox módon az alacsony oxidációs potenciálnak köszönhető.

 

Itt kell szót ejtenem tapasztalt kémikusok megállapításairól, melyek szerint a klór-dioxid szétesett molekulájából származó oxigénionok rendkívül aktívak – de ez az állítás nem igaz. Ezeknek az oxigénionoknak nincs töltésük, ugyanúgy, ahogy a szén-dioxid oxigénjének sincs. Ha az aktív ionokról szóló elmélet helyes lenne, az oxidációs potenciáljuk 1300 millivoltra ugrana fel, ez pedig a testben nagymértékű károsodáshoz vezetne. Ezzel szemben mialatt a klór-dioxid ionja oxidálja a kórokozókat, az oxidációs potenciálja soha nem lépi túl a 950 millivoltot. És ahogy a fentiekben is említettem, a klór-dioxid ionja a folyamat során szétesik.

 

A klór-dioxiddal történő oxidálás a következőképpen zajlik: amikor a klór-dioxid ionja egy tetszőleges anyagot oxidál, először egy elektront von el belőle, ezzel pedig a klór-dioxid ionja azonnal a nátrium-klorit ionjává alakul át. A nátrium-klorit ionja pedig 1–2 milliszekundum alatt újabb négy elektront von el a megtámadott anyagból, miközben teljesen felbomlik – nátrium-kloridra (konyhasó) és két semlegesített oxigénatomra. Ezek a víz vagy a később kilélegzett CO2részévé válnak. Közben az elektronjait elvesztő oxidált anyag természetesen megsemmisül. Az ion „tiszta munkát végez“, mert mindkét anyag, a klór-dioxid és az „ellenfele“ is megsemmisül, anélkül, hogy a semlegesített részecskéken kívül (melyektől a szervezet könnyen meg tud szabadulni) bármi mást hátrahagynának. Az „ellenfelek“ a kórokozók vagy mérgek.

 

Lehet, hogy csodálkozik rajta, miért éppen a kórokozók az egyetlen dolog, amit a klór-dioxid így elpusztíthat. Kétségtelen, hogy a klór-dioxid sok más dolgot is megsemmisíthet, de az ilyen típusú „dolgok“ közül az emberi szervezetben csak a kórokozók találhatóak meg. Ez a kórokozók (beleértve a baktériumokat, élesztő- és penészgombákat, parazitákat) azon tulajdonságának köszönhető, hogy felületüket a klór-dioxid nagyon könnyen tudja oxidálni.

Tulajdonképpen a klór-dioxid a mikroorganizmusok felületén (külső rétegén) olyan, mint egy szokatlanul effektív robbanószer. Sokkal hatásosabb, mint ugyanilyen mennyiségű oxigén. A klór-dioxid úgy pusztítja el a kórokozókat, hogy egyszerűen lyukat üt rajtuk, ennek megakadályozására pedig nem létezik semmilyen módszer, amelyhez a mikroorganizmusok folyamodhatnának. 

Eddig még senki sem állt elő tudományosan is elfogadható érvekkel, hogy a klór-dioxid miért csak a kórokozókat pusztítja el, miközben a test számára hasznos baktériumokat megkíméli; másrészt mindezt már kísérletek ezrei bizonyították, azaz nagy tapasztalattal rendelkezünk ezen a téren. A klór-dioxid feltehetően a kórokozók külső rétegében levő egyedi proteinek miatt pusztítja el őket.

Ami a nehézfémek vegyületeit illeti, tulajdonságaik egyszerűen megengedik a klór-dioxiddal történő oxidációt. Ezeket a vegyületeket az ózon, a hidrogén-peroxid és az oxigén is oxidálja, de ezek az oxidálószerek csak ritkán jutnak el a különféle emberi szövetek mélyebb rétegeibe, ahol az említett vegyületek fejtik ki káros hatásukat. Ezek az oxidálószerek egyszerűen nem juthatnak elég mélyre, hogy elérjék a vegyületeket, mert tulajdonságaikból adódóan bármilyen emberi sejtet vagy szövetet oxidálnak, amellyel kapcsolatba kerülnek. A klór-dioxid viszont mélyen a szövetekbe hatolhat, mert „útközben“ nem oxidál más dolgokat; ez csak akkor történik meg, amikor fémvegyületekkel vagy kórokozókkal találkozik. A tény, hogy a klór-dioxid eljuthat az emberi szövetek mélyebb rétegeibe is, egy újabb bizonyítéka annak, hogy az emberi sejteket nem oxidálja.

 

Biztosan arra is kíváncsi, hogyan likvidálja a klór-dioxid a vírusokat, ezeket a „rosszcsontokat“, melyek ezerszer kisebbek a többi organizmusnál. A vírusokra a klór-dioxid valóban másképp hat. A vírusok speciális proteinjeire van hatással, megakadályozza további formálódásukat (növekedésüket). Amennyiben nem termelődhet ez a fehérje, a vírusok természetesen elpusztulnak.

 

 

 

 

 

 

 

114 hozzászólás

 1.  

 2. Ildó

  :

                                                                Egy csoda történt az életünkben. A férjemnek volt egy olyan rendellenesség a szervezetében, hogy csak úgy hipp-hopp, orvosi beavatkozás nélkül nem lehetett volna gyereke.
  Neki előttem már volt egy házassága, ami több, mint 10 évig tartott. Meg persze már előtte is…
  Anno amikor kiderült nála ez a dolog, azt mondta neki a professzor, hogy orvosi csoda lenne, ha összejönne mégis a baba. Utána minden évben járt felülvizsgálatra, és mindig ugyanaz az eredmény jött ki: hogy nem lehet.
  Konkrétan arról volt szó, hogy túl lassúak voltak a spermiumok és egy gyorsító injekciós kúrát kellett volna előtte felvennie.

  Én meg elkezdtem neki adni az MMS-t, csak úgy megelőzésképpen (nátha, influenza, stb.). Eszünkbe sem jutott, hogy ez hatással lesz “arra” is. És persze összejött a baba. Én az utolsó pillanatig nem akartam elhinni.
  Nyugodtan kijelenthetem, hogy ez z CSODÁLATOS Ásványianyag Készítmény konkrétan CSODÁKRA képes!!
  Tiszta szívből ajánlom, hogy mindenki használja!
  Ildó

  • ZOEL

   2013. október 4. péntek 

                                                                                                                                                 Kedves Ildikó!
   Hol lehet az MMS-hez hozzájutni, segítenél?
   Köszi előre is! Zoel

   • Schneier Éva

                                                                                          Kedves Ildikó!
    Szeretnék én is hozzájutni az MMS-hez. Köszönet a segítségért
    Éva

   •  

   • Spanicsek Attila                                         2014. március 7. péntek Válasz

                                                               natriumklorit = MMS ?
    vagy más az MMS mint a tiszta
    natriumklorit ?

  • Tomi

   2013. november 29. péntek | Válasz

                                                                   szia Ildó. és hol lehet az mms-höz hozzájutmi?

  • Kornél

   2013. december 8. vasárnap | Válasz

                                                               sziasztok!

   Szeretnék az mms-ről többet megtudni, szeretném megnézni a válaszokat

  • piroska balogg

            2013. december 14. szombat | Válasz

                                                                                                           Kedves Ildikó!

   légyszi ird meg hol lehet kapni az MMS-t.Köszönettel Piroska.
   Szép estét.

  • Noemi

   2014. július 6. vasárnap | Válasz

                                                                         Szia Ildo. Olvasom az mms rol irt velemenjedet.. szeretnem kerdezni miljen adagolast ajanlasz es hanjszor naponta. Tisztelettel Noemi.

 3. Karesz

  2012. április 10. kedd | Válasz

                                                                                          Mi mint  család nagyon sok különböző módon tapasztaltuk már meg az MMS hatékonyságát.
  Csak néhány példa: Engem prosztata gyulladásból hozott ki három nap alatt (egy évvel korábban ugyanez MMS nélkül, brutál antibiotikumokkal három hét volt és egy csomó mellékhatás). Amióta használjuk gyógyszerre szinte semmit nem költöttünk. A gyermekem a strandról kötőhártya gyulladással jött haza. Az orvosi enciklopédia szerint egy hét antibiotikumos kezelés szükséges szájon át és közvetlenül a szembe. Ehhez képest egyetlen csepp MMS elmulasztotta szinte azonnal. Számomra már bizonyított, ezért ajánlom másoknak is, hogy próbálják ki.

  • ZSUZSI

   2013. november 27. szerda | Válasz

                                                             Szépen kérlek privátban küld el az emilemre hol lehet megrendelni illetve megvásárolni az MMS-t.

 4. Ibolya

  2012. április 10. kedd | Válasz

                                                                                              Én már közel egy éve használom. Az évtizedek óta vissza térő torok gyulladásaimat néhány gargalizálással megszünteti. Műkörmösként több vendégemnek ajánlottam már. Az egyik vendégem esetében HPV (humánpapilóma) vírus esetében volt rendkívül hatékony. Egy hónapig itta folyamatosan és irrigált vele. A vírus teljesen eltünt a szervezetéből (orvosi leletekkel igazolt volt a vírus jelenléte, majd a gyógyulás is). Egy másik esetben kisgyermeknél a helicobacter fertőzést egy hét alatt mulasztotta el.
  Egy éves kisgyermek esetében krónikus hörghurut állt fenn. Már több különböző antibiotikumot kipróbáltak nála, amitől folyamatos hasmenése volt a kicsinek. Ajánlottam az édesanyjának az MMS-t. Háromszor egy cseppet kapott belőle. Néhány napon belül a kicsi tünetmentes lett.
  Nemrégen hányós-hasmenéses járvány volt, mely nagyon sok vendégemet érintett. Jellemzően egy-két hétig tartott mindenkinél. Volt akihez mentőt kellett hívni a kiszáradás miatt. Természetesen én is elkaptam tőlük. Egy kapszula MMS2-est vettem be. Ezután igaz egyszer én is hánytam, de ezzel véget is ért a történet. Nagyon hálás vagyok azért, hogy megtaláltam és javamra fodíthattam ezt a készítményt. Ezért is ajánlom minden vendégemnek aki nyitott az alternatív gyógymódok iránt.

  • Ági

   2012. június 26. kedd | Válasz

                                                                                     Kedves Ibolya!

   Most találtam rá a leveledre.
   Nagyon érdekelne, hogy hány csepp MMS-t használtok és milyen fokozatosággal.
   Én 10 napig szedtem 2×3 cseppet naponta aztán 3 óra alatt óránként 13 cseppet, mivel olvastam a Jim Humble könyvében, hogy parazitára hirtelen nagy löktet, pontosan 3x 13 cseppet kell szedni. Borzalmasan éreztem magam, A 4 óra hosszat tartó intenzív hasmenés és hányás, remegés miatt már szó szerint az utolsókat rúgtam, legalábbis úgy éreztem. Ez volt januárban.
   Azóta nem mertem újra elkezdeni. De azt is szeretném, ha használna. Most állandóan beteg vagyok.

   Üdv.. Ági

  • Enikő

   2015. március 5. csütörtök | Válasz

                                                                                                                                         Szia Ibolya,
   Tudom már nagyon régi a bejegyzés, de remélem azért eljut hozzád a levelem. Arra lennék kíváncsi, hogy a HPV-s vendéged milyen adagolásban szedte, és hogyan irrigált vele? válaszod előre is köszönöm.

 5. Erzsi

  2012. április 27. péntek | Válasz

              

 6. Nekem 2 éve ajánlotta egy ismerősöm, akinek elpanaszoltam, hogy hetek óta tartó nyelvfájdalmam van. Fehér volt , mint a hó, viszont lepedék nem jelent meg rajta.Annyira fájt, mintha megégettem volna valami étellel.Ekkor kipróbáltam, és a 4. naptól már nem fájt,a 10. napon pedig a fehér szín is megszűnt.Azóta a gyermekem lábfertőzését megszüntette csak lábfürdőként használva.Ha alulról elkapok valami fertőzést, akkor is ezzel mosakodom, és nagyon hamar rendbe hoz. Igaz, amit a könyvben írnak róla, hogy a betiltáshoz a gyógyszergyártó cégeknek is közük van!Amikor néhány hete hallottam a tv-ben, hogy egy maláriás beteg halt meg Magyarországon. Sajnos hogy nem ajánlhattam neki.
 7. Palacsek Melinda

  2012. május 13. vasárnap | Válasz

                                                                                                                                              Hol lehet hozzajutni?Koszonom elore is a segitsegeteket!

  • Spanicsek Attila

   2013. november 15. péntek | Válasz

                                                                                                                                                                                     Kérem az MMS-cseppeket kész
   kiszerelési állapotban,
   utávéttel elküldeni.
   Tel 06 96 456 354

 8. Katona Csaba

  2012. július 23. hétfő | Válasz

                                                                  Érdeklődnék, hogy hol lehet hozzájutni. Köszönöm előre is a segitséget.

 9. Kiss Erzsébet

  2012. november 4. vasárnap | Válasz

                                                                        

 10. Én is szeretném tudni a beszerzési forrás lehetőségét!
  Köszönöm előre is!
 11. Miatyank

  2012. november 29. csütörtök | Válasz

                                                                  Kérdésem:
  Mit ért a vírus elpusztulása alatt? Ami nem él, nem pusztulhat el? Nem a molekuláris szerkezeti változás akadályozza a vírus génallományának további előállítását a gazdaszervezet sejtjei által?Kérem fejtse ki bővebben, ez így kaotikus, a cikket nagyon köszönöm.

  • Zoli                                                                                                                                                                                   

   2013. október 20. vasárnap | Válasz

                                                                                 Üdv mindenkinek!
   A múltkor ültem a gép előtt, és belegondoltam, hogy mivel az SM miatt valahol a fejemben van az elváltozás, mivel a tüneteim még megvannak 1-3%ban, mi lenne ha a 10 cseppes permettel egy zsebkendő segítségével kívülről is bekenném a fejem, homlokom legalább. Gondoltam ha csináltam is egy belső kúrát, de kívülről sem árthat… Unatkoztam éppen. Kenegettem unalmamban, másnap amikor egyszer véletlenül a tükörbe néztem, meglepő látványban volt részem… A kolléganőmet megkérdeztem hogy nem furcsa a homlokom egy kicsit? :) Azt mondta hogy olyan ránctalan… :) Amikor jobban megnéztem csak azt vettem észre, hogy nem egyszerűen az, hanem a tapintása is bársonyosabb volt mint azelőtt. Nincs nekem gondom ilyesmire, de tiszta érdekes felfedezés volt nekem… Akinek van MMS-e nyugodtan próbálja ki… Jó buli… :)

   • miki

    2014. január 22. szerda | Válasz

                                                            Szia Zoli! Szeretném veled felvenni a kapcsolatot.Én is SM-es vagyok.Kérlek írj vagy csörgess meg és visszahívlak !Tel:06 20 7759103
    Köszönöm ! Üdv:miki

 12. Sudár Györgyné Zsuzsa

  2013. január 25. péntek | Válasz

                                                                                                                                  Régóta szeretnék rendelni belőle, de nem tudom ?Kérlek segítsetek!:
  Zsuzsa

  • Reka

   2013. november 13. szerda | Válasz

                                                                         Itt megrendelheto:
   https://mmscsepp.com/

 13. Eötvös Péterné

  2013. február 5. kedd | Válasz

                                                                        Érdeklődöm hol lehet vásárolni, ki ad hiteles információt a hatásáról, lehet-e alkalmazni down kor gyanús csecsemőnél, két éves gyereknél.
  Köszönöm
  Beáta

  • Attila

   2014. április 16. szerda | Válasz

                                                                           Szia Karesz!
   Fel szeretném venni veled a kapcsolatot.
   Üdv
   Attila

  • SZabo Szilard

   2014. augusztus 19. kedd | Válasz

                                                                                                                             hello, írnál nekem az mms-ről ésh, hogyan használjátok most? Üdv Szilárd

  • Bogi

   2014. augusztus 25. hétfő | Válasz

                                                                       szia Karesz. én is szeretnék segitséget kérni.én is pajzsmirigyes vagyok. tudnál infókat küldeni az email cimemre? magyarb86@gmail.com.köszi

 14. TIbi

  2013. szeptember 12. csütörtök | Válasz

                                                                                                                                                    Üdv.

  Nagyon elgondolkodtatóak számomra a hallottak és olvasottak az MMSről. Mostanra eljutottam oda, hogy szeretném tudni, hogy honnan szerezhető be. Ha van valaki, aki hiteles információval bír, nagyon kérem küldjön nekem egy e-mailt. Előre is nagyon köszönöm!

  Üdv. R. Tibor

 15. Germann Róbert

  2013. október 6. vasárnap | Válasz

                                                                                                                                          Rendelési lehetőséget lehet tudni?
  Köszönöm

 16. Zoli

  2013. október 18. péntek | Válasz

                                                                                                                                                            Üdvözlet mindenkinek!
  Én egy 33 éves életem derekán lévő fiatalember vagyok.
  Az idén márciusban diagnosztizáltak nálam egy igen furcsa és hihetetlen betegséget, SCLEROSIS MULTIPLEX (SM). Igen vad fajtájával a főorvos szerint… Ahogy kijöttem a kórházból nem is volt semmi baj kb 1-2 hónapig, de aztán elég rohamosan kezdtem leépülni. Hihetetlen volt számomra, ha el akartam fogadni ha nem, nem tudtam mit tenni ellene.Volt a szememnek fényérzékenysége az első időszakban, aztán elkezdődött. Elvesztettem az egyensúlyérzékemet, faltól falig mentem már szinte. Nem tudtam úgy megállni valahol, hogy ne támaszkodjak éppen valamin,hogy ne legyen feltűnő annyira. A beszédem elakadásával jöttek további mozgáskordinációs zavarok. A járásomban, az írásban, és persze már aligha tudtam beszélni. Aki hasonló cipőben jár, annak bizonyára ismerős a helyzet. Nos a legkedvesebb barátnőim valahogy rátaláltak az MMS-re, és ők segítettek nekem az egészet elkezdeni. Én szinte semmit sem tudtam erről a szerről, ők már legalább elolvasták a könyvet, és ők is elkezdték használni, és így ajánlották nekem is. Mivel én semmit sem tudtam erről, ezért csak azért mertem belekezdeni, mert megbízom bennük. Tehát az enyém egy autoimmun betegség, és állítólag elég kényes. Nem tudtam mi lesz, de azt igen, hogy az orvosok nekem már nem tudnak segíteni. Akkor már én úgy voltam, hogy lesz ami lesz, bármi is történik. Mindent feltettem egy lapra, de igazán nem is volt lehetőségem, már annyi mindent kipróbáltam. :( Mivel nem sokat tudtam róla, még nem is egy pontos protokollal csináltam. DE!
  Elkezdtem egy 3 hetes kúrát, 2 aktivált cseppel napi kétszer naponta 1-el emelve a cseppszámot, de a 4.-5. napon átálltam már napi 3xosra. Emelve ezt 13 cseppig, és ezt a szintet tartva egy hétig… Akárhonnan nézem ez nem egy szokványos adagolás, és még nem is protokol. Ezt csak azért írtam meg, mert szerintem ez egy hatalmas dózis az én hitem szerint, ezért a kúra után 2 nappal csináltattam egy elég részletes víruselemzést, a doki csak azt mondta persze hogy nincs semmiféle aktív vírus bennem. Pedig ezt azért csináltatta, mert 2x-er is kijött aktív vírus bennem, és mind a kétszer ugyanaz. Szóval ilyen téren akkor tiszta vagyok… Még mindig nem nyugodtam meg teljesen, hogy mi lehet a szerveimmel… A kúrámnak kb 1 hónapja lett vége, és azóta csak karbantartok. Tegnap jött meg egy vérképelemzés a belső szerveimet illetően, TÖKÉLETESEN RENDBEN VAN MINDEN!!! :D
  Tehát a tüneteimről annyit, hogy ahogy elkezdtem, 5-6 nap múlva visszaállt az egyensúlyom, a nyelvem valamikor a 3 hét közben oldódott meg, a mozgáskordinációval együtt. A szemem fényérzékenységét pedig észre sem vettem hogy mikor tűnt el… Végül is még nem vagyok teljesen tünetmentes, mert még kb 1%-ban néha jelen vannak. Szóval iszonyúan keménynek éreztem a kúrát, de csak a kezdeti elképzelhetetlen gyógyulás adott erőt. Bőven kellett, de vajon ki mit adna ezért? Nem tudom hogy meg tudok e gyógyulni vagy sem, de most egy olyan erős mentőmellényt kaptam, hogy már nem félek ettől a dologtól… :)
  Szóval vakon ugrottam, mert már nem volt más választásom, de elképzelhetetlen számomra a javulás, és biztonságos volt a teljes szervezetemre is, mert a végére jártam annak is dokumentálva. Ha nem jártam volna a végére, nem tudnám felelősségteljesen ajánlani. :)
  Itt is szeretném megköszönni mindenkinek, akinek a segítségével hozzájutottam ehhez a csodálatos lehetőséghez… :)

  • Böbe

   2013. október 18. péntek | Válasz

                                                                           És ezt csak megerősíteni tudom, mert végig kísértem az egész folyamatot.
   Döbbenetes a változás. :))

   • Zoli

    2013. október 19. szombat | Válasz

      Köszönöm drágaság!!! :)
    Tőletek indultam el, pedig már elfogadtam, és feladtam… Aztán csodának éltem meg azt, amire már nem is számítottam…
    KÖSZÖNÖM :)

   • Attila   

    2014. április 16. szerda | Válasz

                                                                                                                          Szia Böbe!
    Fel szeretném veled venni a kapcsolatot.
    Üdv
    Attila

   • Anica Petras

    2014. augusztus 28. csütörtök | Válasz

                                                                                                                                                            kedves Bobe nagyon szepen megkernem irja meg email cimemre hogy hol lehet az MMS-t beszerezni elore is koszonom es tiszteletem …..egy nagyon nehez tudo beteg….

  • Zsu

   2013. október 26. szombat | Válasz

                                                                             Szia Zoli!

   Csodalatos a gyogyulasod! Gratulalok a kitartasodhoz es hogy nem adtad fel, hanme meg ha “vakon” is de beleugrottal! Szeretnem ha valtanank emailt.

   Az enyem: hunfefeszkukacgmailpontcom

   Koszonom Neked elore is!

   udv:

   Zsu

   • Zoli

    2013. november 3. vasárnap | Válasz

                                                                                                                                                                            Szia Zsu!
    Szükségem is volt egy kis bátorságra mielőtt beleugrottam, mert elég sok butasággal tömték már a fejem. Ezek után teljes nyugalommal használom kíváncsiságból gyermeteg játékossággal tesztelgetem magamon sok sok téren. Mert azok után amit tapasztaltam,mi szükség lenne ilyen felesleges szavakra, mint a “bátorság”… Erőt pedig csak az adott, amit már hihetetlen intenzitással tapasztaltam. Ha azt mondja nekem bárki, hogy ha ezt pontosan így és így csinálom, pontosan ez fog történni, nem hittem volna el. Még akkor is csodálkoztam, amikor elkezdtem tapasztalni. :) Még akkor sem tudtam elhinni. Pedig éltem éppen… Írtam az e-mail címedre, ha ez a tiéd amit leírtál…

  • vilmi

   2013. november 1. péntek | Válasz

                                                                                                                                           Zoli!
   Légyszíves e-mail címemre írjál, szeretném veled “személyesen” felvenni a kapcsolatot. Köszi

   • Zoli

    2013. november 3. vasárnap | Válasz

                                                                                                                      Írtam az e-mail címre, ha a tiédet kaptam meg… :)

    • Kuki Behjaminné

     2013. november 16. szombat |

                                                                                                                                   Kérlek írd már meg, hogy hol lehet beszerezni. előre is köszönöm

  • Attila         

   2014. április 12. szombat | Válasz

                                                                       Szia Zoli,
   Elöszőr is gratulálok a gyógyulásodhoz!
   Szeretném veled felvenni a kapcsolatot.
   (pluszharminchatharminckilencnégyhetvenhéthatnullhahat-visszahívlak)
   Attila

 17. Attila

  2013. október 27. vasárnap | Válasz

                                                                                                                                                      Sziasztok!

  Segítséget szeretnék kérni tőletek.
  Vírusos, lázzal járó megbetegedés esetén (valószínű influenza) hogyan javasolt az MMS-t szedni?

  Előre is köszönöm a választ!

  Üdv,
  Attila

 18. Éva

  2013. október 31. csütörtök | Válasz

                                                                                    Hol tudom beszerezni az mms klór-dioxidot.
  Én magas vérnyomásra szeretném szedni.
  Az öcsém hepatitisz c-re.
  Köszönöm a válszt!
  Tisztelettel: Éva :)

 19. Susan

  2013. november 3. vasárnap | Válasz

                                                                                                                                                          Az oldal szerkesztőjétől lehet érdeklődni a vízfertőtlenítővel kapcsolatban.

 20. Erika dr.

  2013. november 5. kedd | Válasz

                                                                                                                                                            Van-e már hazai tapasztalat daganatos betegségben.
  Ha igen kérem vegye fel velem a kapcsolatot, aki alkalmazta.
  Sürgős!!!
  üdvözlettel: Dr. József Erika

 21. Zoli               

  2013. november 7. csütörtök | Válasz

                                                                                                                                                  Sziasztok!
  Ismét van egy új mellékes tapasztalatom. Most éppen az 1000-res protokolt csinálom a finomítás kedvéért, meg hogy biztonságban érezzem magam. Szombaton éjjel szórakozni voltam egy diszkóban, megadtam a módját. Egész este ittunk a barátaimmal, egész éjjel táncoltam (már régi álmom teljesül akkor),mikor annyira belelendültem, hogy felestem a tánctér melletti sziklában. Semmi komoly nem történt persze, csak a tenyerem alatt a csuklómnál egy 2×3 cm-es mély horzsolás keletkezett. Éles és kemény volt az a fránya szikla :) Még gondolkoztam is, hogy nem fog elfertőződni? :) De hát gondoltam most nincs kedvem ezért kívülről befújkálni. Tehát nem is foglalkoztam vele. Aztán a mai nap (szerdán) lettem figyelmes rá, hogy szinte nyoma sincs. (2x3mm) :)Ebből arra jöttem rá, hogy az ilyen horzsolásos, vagy akár milyen sebek, pusztán a belső fogyasztástól is gyorsan gyógyulnak. :)Na meg még olyan kellemetlen mellékhatása van ennek a kis finom kúrámnak, hogy mostanában leadtam 13 felesleges kilót fogyókúra nélkül, és persze rájöttem hogy nem tudok másnapos sem lenni mellette. :)
  Tesztelem minden formában :)
  Pedig az orvosok szerint az (SM) mellett nem ajánlatos alkoholt fogyasztani. Ezt én nem is ajánlom ha valaki ilyen cipőben jár, csak én annyira megbízok már ebben a dologban, hogy megengedtem magamnak, hogy megéljem régen dédelgetett álmaim… :D

  • Sándor

   2013. november 10. vasárnap | Válasz

                                                                                                                                                                                                 Szia Zoli ! Szeretném megkérdezni honnan lehet beszerezni mert nekem is van sok problémám, magas vérnyomás, visszér, ekcéma. Végigolvastam az összes hozzászólást de nem találtam honnan lehet beszerezni. Ha másképpen nem akkor priviben küldd el légyszíves. Köszönettel Sanyi

  • Ottó

   2013. november 27. szerda | Válasz

                                                                       Szia!Engem is érdekel,hol lehet beszerezni az MMS-t.A családban is jó lenne használni és van SM-es ismerősöm is,akinek tudnám ajánlani.Ha van beszerzési helyed,kérlek,írd meg a ceben@citromail címemre.Köszi és további boldog életet kívánok!Ottó

  • Zsozsi

   2013. december 2. hétfő | Válasz

                                                                                                                                           Szia Zoli!

   Szeretném tudni én is , hogy hol tudnám beszerezni az MMS-t. Kérlek írd meg.
   Köszi,Zsófi

 22. Nagy Árpád

  2013. november 10. vasárnap | Válasz

                                                                                                                                                Ha valakinek megvan könyv és már kiolvasta attol megvenném!nagyarpi@vipmail.hu

 23. Nagy Árpád

  2013. november 15. péntek | Válasz

                                                                          Én már beszereztem egy 3 hetes mennyiséget, igen bízok benne.

 24. Miklós

  2013. november 16. szombat | Válasz

                                                                                                                                                        Sziasztok!

  Engem is érdekelne,hogy hol lehet beszerezni az MMS-t?

  Végigolvastam az összes hozzászólást,de senki sem válaszolt erre a kérdésre,pedig sokan mások is kérdezték.

  Miért ez a nagy titkolózás?

  Kérem,valaki írja már meg nekem! Akár privátban is.

  miklosvincze72kukacgmailpontcom

  Köszönettel Miklós

  • Zoli

   2013. december 3. kedd | Válasz

                                                                                 Az oldal szerkesztőjétől lehet érdeklődni a vízfertőtlenítővel kapcsolatban. :)

  • Pállya Moria

   2013. december 21. szombat | Válasz

                                                                                                                                                                                             Szia!

   Tehát, három helyet találtam: egy amerikai weboldalt, ez a felfedezőé. Másik Andreas Kalcker weboldala , talán spanyol weboldal. és itt, pontosan ezen a weboldalon lehet érdeklődni. :)) csak itt fertőtlenítő szernek írják, és nem a videóban hallható nevén, ugyanis az tilos, mint ahogy ezt már írták is! de persze azért utána kell pontosan érdeklődni, hogy milyen útön módon kaphatod kézhez. :)
   Az elején még nem annyira értettem, de mostmár sejteni vélem, hogy Suzan név alatt a termékkel foglalkozó hölgyet tisztelhetjük. :) Ha hölgy egyáltalán. :)) és nem álruhába bújt angyal, vagy férfi. :)))

   Üdv Mori

 25.                                                                               Andreas Kalcker: Betiltott Egészség (Információk az MMS-ről) :
  https://youtu.be/ab387xPFO8Q

 26.  

 27. ZSUZSI

  2013. november 27. szerda | Válasz

                                                                                                                                                  Sziasztok !

  Szintén kérni szeretném az email cimemre a linket ahol meglehet rendelni az MMS-t!
  Köszönöm.

  • ZSUZSI

   2013. november 27. szerda | Válasz

                                                                     Zsuzsi Emilem dfzsne@citromail.hu

 28. Böbe

  2013. december 3. kedd | Válasz

                                                                                                                                                           Kedves Miklós!

  Hát itt. A TERMÉKEK címszó alatt. :))

  • Hajni

   2014. február 16. vasárnap | Válasz

                                                                           Hol lehet megvásárolni az MMS-t?

 29. Szegy

  2013. december 7. szombat | Válasz

                                                                                                                                                          Sziasztok!

  Fel evvel ezelott kezdodott az velem, hogy furcsan szarazon elkezdtem kohogni. De csak ritkan, alkalomszeruen, s ezzel egyutt furcsa mely nyomas jelent meg a mellkasomban. Most 3 nap belsoleges szedes es finom inhalalas utan elkezdtem kopeteset kohogni, es elkezdett “felszakadni” a lerakodott nyalka. Sokkal jobban vagyok.

 30. ILIKE                 

  2013. december 10. kedd | Válasz

                                                                            Kérlek segíts, hogy hol tudom beszerezni!
  Válaszod az emaeilemre várom.
  előre is köszönöm

 31. Kiralyhazi Istvvan

  2013. december 13. péntek | Válasz

                                                                                                                                                                                                              Elnezest kerek,detoroltem az uzenetet veletlenul. A latasommal van problemam.Nem gyengeseg,mert szemuveggel nem korigalhato.Hogya lehet hozzajutni az MMS-hez?
  Elore is koszonom a segitseget.
  Udvozlettel Istvan

 32. Katona Sándor

  2013. december 14. szombat | Válasz

  Sziasztok!

                                                                                                                                                                 Én ,mint egyes típusú cukorbeteg is reménykedhetek valami csodában,ha bekapok egy-két csöppet?

 33. Zoli

  2013. december 30. hétfő | Válasz

                                                                                                                                                            Sziasztok!

  A múltkor történt egy malőr. Nem tudom pontosan mi lehetett, gerincvelőgyulladás vagy csak egy derékbecsípődés… Tudjátok van okom feltételezni mindkettőt, mert tudjátok nekem volt a SCLEROSIS MULTIPLEX betegségem. Szóval Végül is lehet hogy meg van még valamilyen formában, csak már tünetmentes vagyok jó régen, mondjuk kb októbertől… :) Nem zavar ez engem már kicsit sem, mert nem is hiszem hogy úgy csettintésre gyógyulok, hanem egy természetes gyógyulási folyamatban. Ez még jól is esik nekem, mert nekem ez a normális. Mióta kicsit átértékeltem az életem, minden nap rengeteg minden történik, de most már csak jó irányban. Megtanultam értékelni az életem…
  Szóval és tettel csináltam egy fürdőt, aminek áldásos hatása volt. Én vízfertőtlenítőt használtam nátrium-klorit-tal, amit citromsavval aktiváltam, és megtuningoltam egy kis DMSO-val. Nem látta orvos, mert nem is lett volna idő hogy meg tudjam mutatni a derékfájásom,mert ez egy hétvége alatt lezajlott. Szóval a fürdő után két nappal a derékfájásom egyszerűen elmúlt, pedig aznap amikor elkezdődött, már estére alig tudtam járni a fájdalomtól… Még aznap csináltam persze ezt a fürdőt is. Aztán ugye történnek a dolgok, én mindent szeretek átélve csinálni mostanában, egyik nap amikor pörgök, forgok, mert mostanában így csinálok mindent :) , kibicsaklott a lábam. Gondoltam hogy ez kellemetlen, de nem vészes a többihez képest persze, mondom magamban hogy próbáljuk ki ezt a DMSO-s vízfertőtlenítős fürdőt. Úgy is lett, és a hatás itt is pont két nap alatt zajlott le. Ez normális? :) Az én szervezetem ezt a fürdőt két nap alatt dolgozza fel, és vége az ilyesminek. Ha az itt felsorolt dolgok közül kivétel nélkül mulasztotta el, és kivétel nélkül két nap múlva, akkor joggal érezhetem magam biztonságban. Én nem tudom ez hogyan milyen módon fejti ki a hatását, csak azt hogy számomra felbecsülhetetlen értékű hatása van ennek a fürdőnek.
  További sikeres, szeretetteljes és egészséges életet kívánok mindenkinek…
  Üdv: Zoli

  • gimesi vince

   2014. január 15. szerda | Válasz

                                                                                       zoli!

   kellene egy korrekt vásárlási cím-mert eddig nem találtam-gondolom európai forgalmazás van csak.
   köszi: vince

   • Zoli

    2014. január 23. csütörtök | Válasz

                                                                Szia Vince!
    Ha hagysz egy e-mail címet, akkor lehet hogy tudok segíteni… :)

    • Győri György                                                                                                              

     2014. január 30. csütörtök |

                                                        Kedves Zoli!
     Én ugyan nem a Vince vagyok,de én is nagyon érdekelt vagyok az mms beszerzésében saját részemre.Eddig nem tudtam kideríteni hogy honnan lehet.Ez úton kérem a segítségedet a beszerzés forrásában.Láttam a videót,amelyben a daganatos betegségeket is gyógyították vele,(spanyol anyanyelvű professzor 1 óra 20 perces videója)nekem is emiatt lenne rá szükségem(rosszindulatú prosztata daganat). A segítségedet előre is köszönöm. Üdvözlettel:Gyuri

    • Zoli

     2014. február 1. szombat |

                                                                                                               Szia Gyuri!
     Ha hagysz egy e-mail címet, sgithetek beszerezni a néha az MMS-nek becézett vízfertőtlenítőt… :)

    • Anica Petras

     2014. augusztus 28. csütörtök |

                                                                                           kedves zoli legy szives kuldd meg nekem is azt a cimet melyen megrendelhetem az MMScsoppeket udv.

  • király zoltán

   2014. január 21. kedd | Válasz

                                                                                                                                         szia Zoli, itt a töppapa

   nem vagyok már sajnos tinidzser korban, igy néhány problémára nagyon fontos volna számomra az mms, sokat olvatam róla Tőled is, kérlek tudasd velem a beszerzési forrást, előre is nagyon köszönöm
   tisztelettel törpapa
   gratulálok a gyógyulásaidhoz

   • Zoli

    2014. január 23. csütörtök | Válasz

                                                                                                                 Tiszteletem törpapa!
    Önnek is csak azt tudom írni, ha hagy egy elérhetőséget, akkor fel tudom venni a kapcsolatot…
    Tisztelettel Zoli…

  • tea

   2014. január 22. szerda | Válasz

                                                                                                                                                  Kedves Zoli!

   Gratulálok a gyógyulásodhoz, nagyon szép eredmény! Ahhoz, hogy meg is tartsd az egészségedet, javaslom, nagy ívben kerüld el az összes élelmiszeripar által előállított terméket ( akár csoki, keksz, fagyi stb. is), gyakorlatilag minden szupermarketben vásárolható “élelmiszert”. Mindent meg lehet tanulni otthon elkészíteni és csak alapanyagot vegyél. Így legalább az ismeretlen eredetű és sokszor elhallgatott E betűs anyagoktól mentesíted az%

   Weblap látogatottság számláló:

   Mai: 16
   Tegnapi: 10
   Heti: 39
   Havi: 143
   Össz.: 2 190

   Látogatottság növelés
   Oldal: NÁTRIUM-KLORIT (NaClO2) avagy az évszázad LEGNAGYOBB FELFEDEZÉSE
   MMS A CSODÁLATOS ÁSVÁNYI ANYAG A 21. SZÁZADBAN - © 2008 - 2018 - mmscsepp.hupont.hu

   A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

   Adatvédelmi Nyilatkozat

   A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu